Dịch vụ xác nhận số dư tài khoản doanh nghiệp, Cam kết thu xếp tài chính, chứng minh năng lực tài chính doanh nghiệp với số tiền từ 01 tỷ đến 1000 tỷ để xin đầu tư dự án.

Kính chào Quý Công ty!

Hiện nay để xin đấu thầu dự án, bắt buộc bạn phải chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp. Chứng minh năng lực tài chính doanh nghiệp gồm chứng minh vốn tự có và vốn cam kết tài trợ của các tổ chức tín dụng.

Để chứng minh vốn tự có các bạn cần phải xác nhận số dư tài khoản của doanh nghiệp. Nếu trong tài khoản của doanh nghiệp của bạn có đủ tiền, thì bạn chỉ cần ra ngân hàng in sổ phụ để chứng minh là xong.

Trong trường hợp doanh nghiệp bạn chưa chuẩn bị đủ nguồn vốn để chứng minh vốn tự có. Hãy liên hệ với chúng tôi.

Dịch vụ xác nhận số dư tài khoản doanh nghiệp của Nguyễn Lê, nhận chứng minh số tiền từ 01 tỷ đến 1000 tỷ. Thủ tục đơn giản, nhanh chóng tiền thật qua tài khoản có thể in sao kê sổ phụ tại bất cứ đâu.

Thủ tục để làm xác nhận số dư: mở tài khoản doanh nghiệp tại ngân hàng mà chúng tôi chỉ định

Hồ sơ mở tài khoản doanh nghiệp:
1. Đơn đăng ký (theo mẫu ngân hàng)
2. Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập_ 01 bản sao y công chứng
3. Thông báo/ Đăng ký mẫu dấu_ 01 bản sao y công chứng/ sao y công ty
4. CMND của người có liên quan ( chủ tài khoản, kế tóan, thành viên góp vốn…)_ 01 bản sao y công chứng
5. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng _ 01 bản sao y công ty (nếu có)
6. Đơn không đăng ký KTT ( trong trường hợp công ty không đăng ký KKT)

Thời gian làm thủ tục chứng minh tài chính doanh nghiệp là 01 ngày, chi phí canh tranh, hiệu quả.

Dịch vụ cam kết thu xếp tài chính tài trợ dự án. Hiện nay chúng tôi đang liên kết với các ngân hàng để làm hồ sơ cam kết thu xếp nguồn vốn cho doanh nghiệp. Chúng tôi nhận làm cam kết tin dụng với số tiền từ 10 tỷ đến 1000 tỷ. Cam kết tài chính thực hiện dự án là cam kết có điều kiện, không có giá trị đòi tiền và không có giá trị chuyển nhượng.

Thủ tục để làm hô sơ cam kết tín dụng rất đơn giản. Thời gian thực hiện nhanh chóng, chi phí rất thấp. Cam kết thu xếp tài chính được lưu trên hệ thống ngân hàng có thể kiểm tra trực tiếp trên hệ thống dễ dàng nhanh chóng.

Hồ sơ cấp cam kết thu xếp tín dụng
1. Đơn đề nghị (đính kèm)
2. Hồ sơ tài chính (BCTC 2 năm gần nhất)
3. Điều lệ Cty_
01 bản sao y công ty
4. Hồ sơ liên quan đến dự án đầu tư (hồ sơ mời thầu, ….)
5. Biên bản họp

Dịch vu chứng minh năng lực tài chính nhà đầu tư. Chứng minh vốn tự có, cam kết tín dụng tài trợ doanh nghiệp. Cam kết thu xếp vốn cho doanh nghiệp thực hiện dư án. Số tiền không giới hạn. Đảm bảo tiền thật qua tài khoản. 

Lượt Xem: 213

Gửi Bình Luận